list – فهرست


English – انگلیسی

فهرست اشعار

——————————————————————-

نام شعر خط شروع متن شعر فایل صوتی
 بیوگرافی دختری در شب شناور بود مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
پریشانی پریشان ماه می گرید به حال خفتگان امشب مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
در جدال با خویشتن دیده بگشا که من از خویشتن عریان شده ام مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
هفت بیت باز این دیو بیقراری ها میکشد دست غم به شانه ی من مشاهده متن شعر
مناظره های عاشقانه منم محکوم یک عشق و تویی مامور زندانی مشاهده متن شعر
حلاج بشنو از من من خدایی دیگرم مشاهده متن شعر
خاورمیانه ——– مشاهده متن شعر
شب نیلوفری گاه و بی گاه مرا در شب نیلوفریت مهمان شو مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
رفیق آسیایی من و این روز های بارانی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
وداع نه تو از پیله برون آمده پروانه شدی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
هجرت بی وقت چه طلوعیست که با تلخی غربت به جدال و … مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
حریف شک به آیینه نبردیم که ما متهمیم مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
پدر پیشوای فصل ها بودی و شکوه فاصله ها مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
تسلیم در عمق جنگل چشمانت جاده ایست مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
پس از بدرود دیدی دلم آن روز بارانی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
سفر در پایان مغلوب ترین  شعر جهان را برایت آورده ام مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
تخمیر مغلوب قصه ی تنهایی ام هنوز مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
شروع به میثاق میعادگاهی در تاریخ مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
سفر کم باد بود و پر امید مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
ممنوعه به یاد آر بازی پروانه و آتش را مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
دریا مرد روزم از شب تیره تر بود مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
نحس روز نحس روز شکست مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
خلوتی با ملائک خون لبریز خدا در رگ ناموس زمان مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
بمان هنگام رستاخیز نزدیک است بمان هنگام رستاخیز نزدیک است مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
والا کلام آزادی پشت پرچین زمان مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
تلخ و گس زجه های رفُته از باد زمستان مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
آتیه ترهه ای خواهم شد مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
به صداقت باران ما از اتاقهای آینه مشاهده متن شعر
چه مکاری تو و چه مکاری تو  که  فریبت هنوز مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
سماجت تاریخ روز  روز روز ابهت نفرت گلویه مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
درد سکوت زمان تلخی را گسترانده است مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
در مسیر خرد مسیر بی تلاطم نفرت انگیزی را پذیرفتن مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
«ما» بودت دردیست جانکاه مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
غربت تن چونان دریچه به در محتاج گشودنم مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
همصدا سکوتم نه سبب نبود حرفی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
زندگی زندگی شاطره ی تنورک نان خداست مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
نازنینا! نازنینا! تا نهایت کدام قصه مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
آتش به جان خرامان از میان راه می رسی با تبر شکنجه مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
بازی بی برنده دختری در شب شناور بود مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
هم سنگر هم سنگریان به قتل هم خنجر کشیده اند مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
سنگ قبر من که تمام عمرم را زیسته ام مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
سنگواره به نام من در تاریکی تو مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
ساحل آرامش پدرم نفرت نفرین شده بود مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
جاذبه من از آغاز زمین دیرترم مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
میلاد و میلادت سر می رسد مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
رها بیابان پیش رویم نعرهای خشک و ممتد در گلویم مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
سیب سیب جاهلانه ترین درخت بودم مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
بغض بغضی غمین از پشت گوشی گفت مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
التهاب در آستانه ی این شهر بی خدا مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
توهم در آغاز همه وهن بود و وهم مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
مرگ شب پشت سکوت نهفته در آشوب جنگلی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
کورتاژ شعر مریضخانه ی پنهانیست در من مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
ویرانه آنسوی این کوه مقاوم مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
مرگ در تحسر آتشفشان خاموشم، امروز مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
مسخ من زاده شدم   برای بارهای متمادی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
حس پروانگی یه دنیا پر از حس پروانگی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
معشوق کشی من پیچ و خم تاکم پاییز مرا خورده مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
خاور خون آلود مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
دو بیتی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
زخم دل ای یار بگویم غم خود نه آنکه بیمار شوی مشاهده متن شعر پخش فایل صوتی
 —

————————————————————————————

%d bloggers like this: