به صداقت باران -As Honest as the Rain

 

به صداقت باران –As Honest as the Rain

——————————————————————-

فارسی—————— Englishــــــــــــــــــــــــــ

به صداقت باران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما از اتاق های آینه
ما از صداقت شمع

ما از عطوفت باران
و از طریقت عشق
با کوله باری تهی از
حیله و کین
قدم به روز نهادیم

 

As Honest as the Rain

 

We entered the day

From the rooms filled with mirrors

From the candles radiating honesty

From the rain pouring tenderness

Through love

And Unloaded from all the deceit and hatred

******

 

**

 

پخش فایل صوتی