رفیق آسیایی

رفیق آسیایی ـــــــــــــــ من و این روز های بارانی من و این سکوت طولانی از کدامین بهشت آمده ای ای سرود سرخ کوبانی برتر از همیشه در تاریخ تا نهایت در اوج می مانی من سکوتم همیشه پر بود از درد های بزرگ انسانی ای رفیق آسیایی من ای غرور و نماد ربانی تا کجا […]

در جدال با خویشتن

در جدال با خویشتن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دیده بگشا که من از خویشتن عریان شده ام کنده ام کوه و به مقصود تو قربان شده ام خط و خودکار چو موی تو پراکنده و من در مضامین ادب شعر پریشان شده ام بر تمنای بت روی تو ایمانم رفت کافرم لیک به چشم تو مسلمان شده ام […]

پریشانی

پریشانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــ پریشان ماه می گرید به حال خفتگان امشب شبی که اشک می بارد به بزم دیدگان امشب شب سرد سیه پوشان فراق تلخ می نوشان قلندر خواب می ماند به تقدیر زمان امشب به بغض ناله های من سرود مرگ می پیچد که این شاید کند تسکین ، غم دلمردگان امشب کبوتر های […]